Skip to main content

Email Security

Phising campagnes, business e-mail compromise (BEC), malicious attachment. Het is overduidelijk dat email een hoog scorende aanvalsmethodiek blijft.

Er blijft, nee er is meer en meer, noodzaak aan een goede e-mail security oplossing ten behoeve van preventie tegen traditionele (spam) en geavanceerde aanvallen via e-mail. Dit vereist enerzijds de juiste solution keuze, maar zeker ook de correcte inregeling (inclusief DMARC, DKIM, SPF) en monitoring.

Op zichzelf staand mag deze oplossing echter niet zijn, en bij voorkeur vormt het een geïntegreerd geheel met andere kritische security controls in de architectuur. Om adequaat en effectief correlatie en intelligentie te kunnen delen.