Skip to main content

Secure the Application

De bescherming van uw applicaties is cruciaal voor de continuïteit van uw business. Het is dus van groot belang om applicaties veilig te bouwen (Secure by design), maar ook te beschermen voor (geavanceerde) aanvallen. Primair ligt daarbij de focus op bescherming van uw web applicaties tegen DDOS, SQL injections, cross-site scripting, remote file inclusion. Bescherm uw applicaties met gedragsanalyses, proactieve bot defense en een versleuteling op applicatielaag van gevoelige gegevens.

Gartner heeft Web Application en API protection (WAAP) gedefinieerd als de evolutie van de wel bekende Web Application Firewall (WAF) markt. De core features van WAAP zijn: WAF, DDoS protectie, bot management en API protectie.

Onze oplossingen combineren machine learning, informatie over bedreigingen en diepgaande applicatie-expertise om bescherming van webapplicaties te bieden tegen een breed scala aan bedreigingen. Er wordt bescherming geboden tegen injectieaanvallen, sessiekaping, cross-site scripting, man-in-the-middle-aanvallen en nog veel meer, naast de voortdurende evolutie om te beschermen tegen nieuwe bedreigingen zodra deze bekend worden.

Wij bieden verschillende oplossingen uit ons portfolio van leveranciers en adviseren op basis van uw applicatielandschap en risico’s de juiste keuze.

Stop OWASP Top 10 & Advanced Threats

Uw toepassingen evolueren sneller dan ooit en kwaadwillende actoren profiteren van de snelheid en schaal van het werken in de cloud. Met onze oplossingen kunt u OWASP Top 10-aanvallen stoppen, bot aanvallen voorkomen en schadelijke interactie met uw applicaties en API’s in elke omgeving tegengaan.