Skip to main content

Secure the Network

Binnen Secure the Network ligt de focus op het aanbrengen van controlerende, faciliterende en blokkerende elementen in de architectuur. Het begint echter met het in kaart brengen van de risico’s en het aantal aangesloten assets of systemen met een communicatiebehoefte binnen of buiten uw organisatie. Met een duidelijk inzicht in de verschillende risico’s kunnen op pragmatische wijze en met de beschikbare middelen de meest effectieve maatregelen getroffen worden. Door te kiezen voor een op risicio’s gebaseerde aanpak worden besluiten beter onderbouwd en worden onnodige maatregelen voorkomen. Hierdoor ligt de focus automatisch op de urgente zaken met directe impact.

Door de veranderende manier van werken, de verschuiving van data en applicaties naar de cloud, is er behoefte aan een eenduidige, eenvoudigere en flexibelere invulling van het netwerk en de perimeter op alle locaties (inclusief thuiswerklocaties).

Het moderne, gedistribueerde, netwerk dient de veeleisende gebruiker te ondersteunen, terwijl uw IT organisatie de explosie aan de ‘anytime, anywhere’ behoefte veilig dient te faciliteren.

Het SASE en ZTE framework schrijven een vereenvoudigde ‘branch’ voor een ‘heavy cloud’ voor. Oftewel, een concept waar de security controls voor toegang en content scanning/filtering in een cloud-based concept uitgevoerd worden. Concreet houdt dit in dat gebruik gemaakt wordt van SaaS-services en geïntegreerde en eenduidige security controls voor SD-WAN, Network Access control (NAC), Secure Web Gateways (firewalling), proxy’s, Threat Prevention, CASB.

Met een cloud managed of cloud native uitgangspunt zijn de overige doelstellingen van dit concept voor uw organisatie gericht op integratie, automation, unified policies, full visibility en flexibiliteit.

Met onze zorgvuldig geselecteerde ‘platform’ partners, gecombineerd met onze persoonlijke aanpak, ervaring en visie helpen wij onze klanten en ook u graag bij de ‘connect-it & secure-it’ uitdaging.


‘Uw network van vandaag is het Internet’