Skip to main content

Professional Services

  • Advisering en ontwerp

  • High- en low level design

  • Implementatie

  • Projectmanagent

  • Resultaatverplichting

Ter ondersteuning van de digitale transformatie worden onze consultants en architecten zo vroeg mogelijk betrokken bij uw businessplannen. Zij kunnen meedenken over het programma, u op de juiste manier adviseren en u ondersteunen bij het ontwerpen en detailleren van de projecten. Zij verzorgen high level architectuursessies en de daarbij behorende consultancy.

Door de inzet van een projectteam met architecten en security engineers met specifieke kennis van de geboden oplossing, realiseren wij een succesvolle implementatie. Voorafgaand hieraan helpen wij u in de designfase met het ontwerp van de onderdelen binnen de projectscope. Het design kan op abstract (functioneel) niveau gemaakt worden in een high level design en op detail (technisch) niveau in een low level design.

In de implementatiefase wordt op basis van het design de installatie en configuratie van de technologie gerealiseerd. Aan de hand van een helder en afgestemd testplan wordt de implementatie getest en geaccepteerd.

Afhankelijk van de omvang van het project, de complexiteit, risico’s en het type organisatie hanteren wij algemene projectcoördinatie of zetten wij een projectmanager in. Onze projectcoördinator is uw aanspreekpunt en verzorgt telefonische of on-site projectafstemming, stelt de projectplanning en scope vast, inventariseert de risico’s en bewaakt deze alsmede de projectvoortgang.

De projectmanager begeleidt de relevante processen, bewaakt de kwaliteit, planning en het budget, treedt op als uw aanspreekpunt en stuurt waar nodig proactief bij. U ontvangt een projectplan van aanpak, gedefinieerde mijlpalen en een rapportage van de projectvoortgang. Daarnaast vinden er gecontroleerde faseovergangen plaats en worden er acceptatiecriteria opgesteld.


Graag gaan wij de resultaatverplichting aan