Skip to main content

Secure the Cloud

De keuze voor de cloud en de bijkomende voordelen zijn genoegzaam bekend. De brede inzet van de cloud is dan ook een logisch gevolg voor iedere organisatie. Maar het veilig bieden van toegang tot, en het veilig ontwikkelen en houden van de cloud resources en workloads in de verschillende clouds is de bijkomende uitdaging. De goede intenties en voornemens om dit direct mee te nemen komen zeker niet altijd uit, omdat de focus te veel ligt op functionaliteit en beschikbaarheid.

Het grootste percentage succesvolle aanvallen op cloud services is te wijten aan verkeerde configuraties. Uw organisatie wordt geconfronteerd met het beheer van een groot aantal cloud- en platformservices, waardoor een nieuwe level van complexiteit en onbeheerde risico’s wordt gecreëerd. Met duizenden servers en services welke naar behoefte aan- of afgeschakeld worden hebben IT-beheerders gestroomlijnde zichtbaarheid, controle en automatisering van alle cloudmiddelen nodig.

Ons advies: Investeer in een volledig geïntegreerde en uniforme oplossing

Cloud Network Security

Cloud Network Security focust op het efficiënt inzetten van security gateways voor het creëren van fijnmazige segmentatie tussen verschillende omgevingen. Niet alleen aan de randen van de cloud, maar ook tussen verschillende virtuele netwerken (VPC/vNET) binnen de cloud. De inzet van een security gateway met advanced threat prevention. Consistent uitgerold en aangestuurd vanuit een centrale security management. Dit zorgt voor consistente security policies en geavanceerde preventie mogelijkheden welke niet door cloud native oplossingen geboden worden.

Cloud Security Posture Management

Cloud Security Posture Management is een cloud native security platform met als doel een volledig inzicht en overzicht te geven van de multi-cloud assets en services. Dit geeft inzicht in de security posture, misconfiguratie detectie en het afdwingen van security best practices of compliance frameworks.

Gartner stelt dat 95% van alle security breaches in de cloud veroorzaakt worden door misconfiguraties. Het onderliggende issue is het gebrek aan visibility (lack of visibility). In typische enterprise (multi)cloud omgevingen zijn honderden of duizenden instances en accounts actief en de uitdaging is om te weten wat er actief is of wie wat aan het doen is, is onmogelijk zonder slimme tooling zoals cloud security posture management (CSPM). CSPM geeft de noodzakelijke preventie, detectie, response en voorspelbaarheid door continue monitoring van uw cloud risico’s.

Cloud Workload Security

Cloud Workload Security is het proces om workloads die zich door verschillende cloudomgevingen verplaatsen, veilig te houden. De volledige workload moet functioneel zijn om een cloudtoepassing goed te laten werken zonder beveiligingsrisico’s te introduceren. Containers gebruiken resources nog efficiënter dan virtualisatie, wat nog meer waarde toevoegt aan het servergebruik. Lichtgewicht en portable, containers zijn ook snel en gemakkelijk in te zetten.