Skip to main content

Skydentity

Skydentity is de identity as a service dienst van Sky Networks.

Met deze dienst bieden wij een flexibel prijs per user model voor het veilig authentiseren van medewerkers en partners voor toegang tot applicaties en services.

Klanten kunnen zeer flexibel opschalen en afschalen in aantallen naar gelang de wens of noodzaak. Hoe meer medewerkers gebruik maken van de dienst, hoe lager de prijs per gebruiker per maand zal worden. Onderhuids wordt gebruik gemaakt van SafeNet (Thales) Trusted Access als technologiedrager van deze dienst. De technologie wordt voorafgaande aan de dienstverlening gevalideerd en goedgekeurd door onze klanten en bestaat uit een SafeNet Trusted Access licentie inclusief software tokens. Het is mogelijk om aan een gebruiker meerdere software tokens te verstrekken, dit heeft geen gevolgen voor de kosten. Hardware tokens dienen apart aangeschaft te worden.

Naast de technologie levert Sky Networks de benodigde services met een duidelijke SLA en KPI’s voor deze dienst. Met deze combinatie bieden we een volledige ontzorging.

Het grote voordeel van deze dienst zit in de schaalbaarheid en flexibiliteit van het aantal af te nemen licenties. Facturatie van de dienst vindt maandelijks achteraf plaats op basis van het aantal actieve gebruikers. Een actieve gebruiker is een gebruiker met een toegewezen token.